Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Uprchlík odhaluje, jaký je život křesťanů v Korei

Uprchlík odhaluje, jaký je život křesťanů v Korei

Křesťan, který unikl ze Severní Koreje, otevřeně mluví o věřících, kteří jsou raději vězněni, než aby se vzdali své víry v Ježíše Krista.

„Scházeli jsme se v dírách (brlozích). Naše schůzky byly doslova v podzemí. V Severní Koreji totiž vykopáváme zeminu, abychom přes zimu uskladnili kimchi a brambory. Je tady velice zima a pokud je nezakryjeme pod zem, zmrznou. V Severní Koreji nemáme topení (topní systém),“ říká Choi Kwanghyuk.

Kwanghyuk, uprchlík ze Severní Koreje, nyní bezpečně žije v Las Angeles. Říká, že i jednoduchá chválící píseň by mohla znamenat smrt nebo uvěznění křesťana v Severní Koreji.

„Setkáváme se v takových obdélníkových jámách a používáme lampu na studium Bible. Jelikož nemůžeme nahlas zpívat, chválíme tak, že si jen mrmleme,“ řekl.

Kwanghyuk uvedl, že režim pravidelně vysílá křesťany do krutých vězeňských táborů, kde stráže nabízejí věřícím svou svobodu, pokud se zřeknou Krista.

„I přesto, že jim je nabídnuto propuštění podepsáním smlouvy, ve které se vzdávají svého náboženství, neakceptují tuto nabídku,“ vysvětlil. „Někteří z nich mají pocit, že bydlení v politickém táboře je lepší než odchod ven, protože předpokládají, že bude těžké přizpůsobit se vnější společnosti.“

I když být křesťanem v Severní Koreji znamená extrémní nebezpečí, Kwanghyuk věří, že je důležité, aby věřící šířili evangelium i v tomto státě.

„Řekl bych, že tak jeden ze sta lidí by mohl vědět něco o Bohu. V tomto případě je to proto, že jejich prarodiče byli v průběhu počátku 20. století křesťany,“ řekl Kwanghyuk.

Mezitím mají misionáři a věřící v Severní Koreji obavy z rostoucího napětí mezi Spojenými státy a Severem.

Gina Goh z Mezinárodního křesťanského koncernu řekla, že lidé snadno zapomínají na miliony životů, které jsou zde v sázce: „Jsou zbaveni všech svých práv, aby nemohli znát pravdu o vedení v zemi a vnějším světě. Lidé jsou podvedeni fyzicky a také duchovně,“ řekla. „Zveme křesťany, aby pamatovali a modlili se za Severní Koreu a jejích 25 milionů utlačovaných duší.“

Zdroj: milost.cz (1.11.2017), cbn.com


Späť na správy