Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

V Izraeli rozlúštili nápis biblického kráľa Ezechiáša

V Izraeli rozlúštili nápis biblického kráľa Ezechiáša

Nápis bol objavený v jeruzalemskom národnom parku Mesto Dávida. Po desaťročnom výskume ho rozlúštili profesor Gershon Galil, vedúci Inštitútu biblických štúdií a starovekej histórie na Haifskej univerzite, a Eli Shukron z výskumného ústavu Biblie a staroveku.

Objavitelia zistili, že meno biblického kráľa bolo čiastočne zapracované do nápisu a fragment sa dal vyplniť tak, aby sa dala prečítať konkrétna časť v hebrejskej Biblii, ktorá sa týka postavy Ezechiáša.

Nápis na kamennej doske bol nájdený pred viac ako desiatimi rokmi počas archeologických vykopávok v blízkosti miesta národného parku Mesto Dávida v roku 2007, na čele ktorých stáli Eli Shukron a Ronnie Reich.

Štúdia o nálezoch z vykopávok bola publikovaná v roku 2008, no neobsahovala žiadnu zmienku o biblickej postave. Nápis bol nájdený v blízkosti umelého vodného bazéna v hromade odpadu, naplnenej hlineným riadom z 8. storočia pred n.l., ako aj zemou a kameňmi. Nápis bol napísaný na vápencovej doske s dĺžkou 13,5 cm a šírkou 9,5 cm.

"Hebrejskí králi sa spomínali v pamiatkach iných kultúr, napríklad v asýrskych, babylonských a aramejských textoch – ale toto je prvýkrát, čo monumentálny hebrejský text spomína úspechy kráľa,“ povedal profesor Galil.

Eli Shukron, ktorý mal na starosti archeologické vykopávky, povedal: „Nápis Ezechiáša posilňuje predpoklad, že ďalšie staroveké nápisy nájdené v Jeruzaleme boli napísané počas dní kráľa a spomínali ho – vrátane iných nápisov nájdených v národnom parku Mesto Dávida."

ZDROJ: Ynetnews.com, 27.10.2022 

FOTO: Ezechiášov nápis na nájdenej kamennej doske

 

Späť na správy