Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

V Jeruzaleme našli starobylé dvojšekelové závažie

V Jeruzaleme našli starobylé dvojšekelové závažie
Starobylé závažie vyrobené z vápenca a pochádzajúce z doby železnej - z obdobia prvého Chrámu - bolo objavené pri archeologickom výskume, ktorý uskutočnil Izraelský úrad pre starožitnosti v spolupráci s Nadáciou pre dedičstvo Západného múru pod Wilsonovým oblúkom.
 
Wilsonov oblúk susedí so západným múrom Chrámovej hory v Jeruzaleme. Predmetné závažie, zodpovedajúce vtedajšej jednotke dvoch šekelov, našli počas preosievania sutiny v rámci archeologického projektu  Mesto Dávidovo.
 
Vykopávky sa blížia k záveru a mnohé zaujímavé nálezy sa čoskoro stanú súčasťou oficiálnej prehliadky tunelov Západného múru.
 
Mordechai (Suli) Eliav, riaditeľ Nadácie dedičstva Západného múru, komentoval  objav slovami: „Aké vzrušujúce bolo v mesiaci Tišrí, ktorého symbolom sú váhy spravodlivosti, nájsť suvenír z obdobia prvého chrámu. V súčasnosti, keď je príchod k západnému múru obmedzený kvôli pandémii, toto zistenie posilňuje večné puto medzi židovským národom, Jeruzalemom a západným múrom a poskytuje nám všetkým povzbudenie.“
 
Podľa Dr. Barak Monnickendam-Givona a Tehillah Liebermana, vedúcich vykopávok v mene Izraelského úradu pre starožitnosti: „Závažie je kupolovitého tvaru s plochou základňou. Na vrchu závažia je vyrezaný egyptský symbol pripomínajúci grécke gama (γ), predstavujúci skrátenú jednotku „šekel.“ Dve vyrezané čiary označujú dvojitú hmotnosť: dva šekely. “
 
„Jedným z použití systému váženia v jednotkách šekelov počas obdobia prvého Chrámu bolo vyberanie ročnej dane vo výške pol šekela určenej na obete a údržbu Chrámu.“
 
„Podľa predchádzajúcich nálezov je známa hmotnosť jedného šekelu - 11,5 gramu, teda dvoj-šekel by mal mať hmotnosť 23 gramov - presne tak, ako toto závažie. Presnosť hmotnosti svedčí o pokročilých technologických zručnostiach, ako aj o hmotnosti prisudzovanej presný obchod a obchod v starom Jeruzaleme. Mince sa v tomto období ešte nepoužívali, preto presnosť váh zohrávala v podnikaní významnú úlohu.“
 
„Celoročne a najmä v období pútí bolo v oblasti na úpätí Chrámovej hory určite rušno. Miestni obyvatelia a príchodzí pútnici obchodovali s obeťami, ale aj s jedlom, suvenírmi a inými komoditami. Závažie, aké sme našli, používali na trhu pre určovanie presného množstva výrobkov.“
 
Počas predchádzajúcich archeologických výskumov pod Wilsonovým oblúkom, vedených Dr. Joe Uzielom, Tehillah Liebermanom a Dr. Avi Šalamúnom, bolo odkrytých niekoľko kamenných chodníkov pri  Západnom múre potom, čo boli zahádzané hlinou asi pred 1800 rokmi.
 
Obnovené vykopávky pokračujú v línií predchádzajúcich archeologických prác. „Unikátny nález z obdobia prvého chrámu naznačuje, že oblasť Západného múru je zdrojom nálezov zo širokej škály období, čo vyjadruje centralitu tejto oblasti po mnoho storočí,”  dodali Dr. Monnickendam-Givon a Lieberman.
 
FOTO: Dvojšekelové závažie, Shai Halevi, Izraelský úrad pre starožitnosti

Späť na správy