Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Väčšina Francúzov: sionizmus ako židovská konšpirácia

Väčšina Francúzov: sionizmus ako židovská konšpirácia

Sionizmus je židovská konšpirácia, ktorá slúži k manipulovaniu západnými národmi tak, aby z toho ťažili Židia. Tak to vidí, podľa nedávneho prieskumu spoločnosti IFOP, väčšina z 1007 oslovených Francúzov, u ktorej si ho objednala Únia židovských študentov vo Francúzsku (UEJF).

S výrokom, že "sionizmus je medzinárodná organizácia, ktorá chce ovplyvniť svet a spoločnosti v prospech Židov" súhlasí 53% opýtaných. Polovica respondentov si myslí, že sionizmus je "rasistická ideológia", ale 54% si pritom myslí, že antisionizmus je formou antisemitizmu a 59% súhlasí s definíciou sionizmu ako "hnutia za slobodu a emancipáciu židovského ľudu". Bojkot Izraela vidí za oprávnený 26% opýtaných a že "Izrael živí antisemtismus" si myslí 39% respondentov. Prieskum ukázal relatívne nepriateľstvo aj neinformovanosť, čo sa Izraela týka. Takmer štvrtina ľudí uviedla, že štát Izrael získal nezávislosť po roku 1980, tretina uviedla správny rok 1948.

Ako "hrozbu stability regiónu" opísalo Izrael 57% opýtaných a ako "teokraciu" 51%. Tvrdenie, že Izrael je demokracia a "normálnštát, ako všetky ostatné" podporilo 46% ľudí.

Zdroj: ztis.cz, 29.5.2018 (-jg-)


Späť na správy