A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Ver vo vlastnú vieru

Ver vo vlastnú vieru

Niektorým kresťanom pri tomto konštatovaní začnú svrbieť uši a spustia nárek, že to nie je pravda, lebo predsa nemôžeme veriť vo vlastnú vieru, ale celým srdcom máme veriť v nášho Pána. Aby bolo jasno: celým srdcom dúfam a verím v Pána, Ježiša Krista, odovzdal som mu život a budem mu slúžiť až do konca. Verím, že Biblia je Božie slovo a taktiež ju čítam.

To, že celým srdcom verím v Pána, ale nevylučuje hore uvedený výrok. A ak niekto proti nemu pozdvihuje hlas, v skutočnosti ukazuje, že o viere veľa nevie, nevie ako pôsobí, ako prichádza a ako rastie. Viera je taká vzácna, že by sme proti nej nemali bojovať, ale všemožne sa snažiť o to, aby rástla. Bez viery sa nemôžeme ľúbiť Bohu. Je pravda, že všetko je nám darované z milosti, ale skrze vieru. Keď nie je viera, nezískavame nič, dokonca ani spasenie, aj keď je k dispozícii. A už vôbec nie ďalšie a ďalšie Abrahámove požehnania, ako sú rast a úspech –proste, bez viery nie je víťazstvo.

Prečo si konštatovanie „Ver vo vlastnú vieru“ neprotirečí s tým, že z celého srdca veríme v Pána Boha?

1. Biblia hovorí, že „viera je“ (je to v epištole Židom v 11. kap. a potom nasleduje definícia). Tento verš nehovorí o tom, že je tu len Boh, ale môže tu byť aj viera. Boh proste je, ale viera tu niekedy je a niekedy nie je. Toto robí obrovské zmeny.

2. Viera prichádza a odchádza (Rim 10,17). A opäť, Boh tu je, nemení sa, ale mení sa úroveň viery človeka a rôzne úrovne viery sa prejavia v našom vzťahu s Bohom a v tom, ako zvládame a v tom, či v živote víťazíme alebo prehrávame.

3. Keď sa Ježiš pýtal učeníkov „Kde je vaša viera?“, chcel, aby sa učeníci sami nad vierou zamysleli a vyhodnotili stav, v akom sa nachádzajú. Nevidím nič zlé na tom, keď sa zamyslíme nad úrovňou vlastnej viery. Môžeme sa zaradovať, že viera je, že ju máme, a že sa oplatí o nej rozmýšľať a rásť v nej. Nie je nič zlé na tom, keď verím, že viera funguje, keď verím vo vieru – lebo tým verím v Božie slovo.

Ak sa mi nepodarilo náboženských kritikov presvedčiť, aj tak vám prajem, aby sa vám stalo podľa vašej viery.


Späť na správy