Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Výbor OSN žiadal po Palestínčanoch vysvetlenie antisemitizmu

Výbor OSN žiadal po Palestínčanoch vysvetlenie antisemitizmu

Vôbec prvýkrát boli palestínskej administratíve položené otázky na pôde OSN ohľadom antisemitizmu, protiizraelských predsudkov a nabádaniu k nenávisti a násiliu v palestínskych učebniciach. V utorok 13. augusta sa Výbor OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie zaoberal 32-stránkovou správou od neziskových organizácií UN Watch, NGO Monitor a SE-Impact, ktoré takéto prípady zdokumentovali.

"Čo sa ten týždeň stalo, bolo neuveriteľné," povedal Hillel Neuer, riaditeľ UN Watch. "Od roku 1974, kedy bol Jásir Arafat a Organizácia za oslobodenie Palestíny privítaná do OSN, je toto prvýkrát, kedy sa pozornosť stočila na palestínsky rasizmus, diskrimináciu a antisemitizmus."

Celý článok si môžete prečítať na ztis.cz

Zdroj: ztis.cz, 21.8.2019 (-jg-)

Foto: ilustračná fotografia


Späť na správy