Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Vyjadrenie k zájazdom do Izraela

Vyjadrenie k zájazdom do Izraela

Drahí bratia a sestry,

zaiste všetci sledujete napätú situáciu v Izraeli. Prosím, modlite sa za pokoj, za to aby ďalej nezomierali ľudia. Dostávame otázky, či je v tomto období vhodné cestovať do Izraela. Je to rozhodnutie každého z vás, či vycestujete alebo nie. Aj ja som chcel ešte do konca roka Izrael navštíviť, ale rozhodol som sa že nepôjdem. Nemyslím si, že cesta v tomto období by bola spojená s pokojom a radosťou, ktorú sme zvykli na týchto zájazdoch prežívať.

Pastor Jaroslav Kříž


Späť na správy