Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Wikipédia o procese registrácie Cirkvi KS Slovenska

Wikipédia o procese registrácie Cirkvi KS Slovenska

Informácia o procese registrácie Cikrvi kresťanské spoločenstvá Slovenska sa objavila aj na slovenskej mutácii internetovej encyklopédie Wikipédia. Z jej textu citujeme.

Najvyšší súd rozhodol opakovane ako aj v roku 2009 v prospech Kresťanského spoločenstva vo veci jeho odvolania proti rozhodnutiu ministerstva kultúry o zamietnutí žiadosti tejto skupiny o registráciu. Podľa rozhodnutia najvyššieho súdu, ktoré ministerstvo kultúry dostalo, ministerstvo neuviedlo dostatočné dôkazy na podporu zamietnutia žiadosti skupiny o registráciu. Ministerstvo preto obnovilo konanie o registrácii, o čom informovalo Kresťanské spoločenstvo. Dodnes však stále čaká na uznanie od ministerstva kultúry. Registrácia cirkvi KS Milosť, ktorá vystupuje na území Českej republiky pod názvom "Cirkev víry" bola uznaná a zaregistrovaná 30.4.2012 v Českej republike a zároveň aj v Maďarsku, kde je piatou najväčšou cirkvou v štáte. V roku 2013 bol opätovne vypracovaný znalecký posudok na činnosť Kresťanských spoločenstiev. Posudok vypracoval Mgr. František Fojtík, znalec v oblasti religionistiky, ekleziológie, siekt a nových náboženských hnutí, ktorý preukázal právoplatnosť pre uznanie registrácie cirkvy Kresťanské spoločenstvo Milosť a poprel tvrdenia o porušovaní ľudských práv či manipulácie, alebo iné závažné tvrdenia, z ktorých bolo KS Milosť obvinené. Napriek tomu, že v roku 2014 Kresťanské spoločenstvo Milosť splnilo všetky zákonné podmienky, stále čaká na uznanie pre registráciu od ministerstva kultúry.

Zdroj: Wikipédia


Späť na správy