Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Začína Biblická škola

Začína Biblická škola

S veľkou radosťou oznamujem, že dnes večer (piatok 25.9.2020) o 18:00 hod. začína Biblická škola. V prvom semestri budú dva krásne predmety – Dejiny kresťanstva (História prebudení) a Výklad epištol Novej zmluvy.

Do 3. ročníka nastupuje vyše 600 študentov. Buďte pri tom!


Späť na správy