Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Zmena programu v Banskej Bystrici

Zmena programu v Banskej Bystrici

S ohľadom na nové hygienické predpisy, od nedele 4.10.2020 organizujeme program bohoslužieb v Banskej Bystrici nasledovne:

Nedeľa  |  09:00  |  Bohoslužba*
Nedeľa  |  11:00   Bohoslužba*
Nedeľa  |  18:00   Bohoslužba*
Streda  |  18:00  |  Bohoslužba*
Štvrtok  | 18:00  |  Bohoslužba*

* pripomíname, že max. počet účastníkov je 50 osôb!


Späť na správy