Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Online stretnutie s pastorom Nickom Nilsonom

Online stretnutie s pastorom Nickom Nilsonom

Určite všetci poznáte meno Joel Osteen (syn Johna Osteena) - je pastorom jedného z najväčších charizmatických zborov. Máme vynikajúcu príležitosť spojiť sa s jeho zástupcom - pastorom Nickom Nilsonom, ktorý bude hovoriť o práci v Lakewood Church.

Stretnutia sa môže zúčastniť každý, zvlášť pozývame všetkých pastorov, presbyterov a vedúcich. Pastori budú mať možnosť klásť otázky priamo, ostatní budú môcť svoju otázku napísať a poslať (toto sa ešte upresní počas stretnutia).

Stretnutie bude prostredníctvom aplikácie Zoom:
pondelok 12.7.2021 o 20:00 hod.

https://us02web.zoom.us/j/3805280419
Meeting ID: 380 528 0419


Späť na správy