Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

ZOOM stretnutie

ZOOM stretnutie

Pastor Jaroslav Kříž pozýva všetkých pastorov a vedúcich misijných skupín (ktorí patria alebo chcú patriť do štruktúry KS), na dôležité stretnutie prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Stretnutie sa uskutoční v pondelok 6.6.2022 o 20:00 h. Prístupové údaje vám prišli v e-maily, alebo si ich vypýtajte od svojich pastorov.

 


Späť na správy