Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

ZOOM stretnutie

ZOOM stretnutie

Pastor Jaroslav Kříž pozýva všetkých pastorov a vedúcich misijných skupín (ktorí patria alebo chcú patriť do štruktúry KS), na dôležité stretnutie prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Stretnutie sa uskutoční v pondelok 6.6.2022 o 20:00 h. Prístupové údaje vám prišli v e-maily, alebo si ich vypýtajte od svojich pastorov.

 


Späť na správy