Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

12 úrovní viery - Dr. Peter Gammons


shadow_video.jpg, 2 kB Kresťanské spoločenstvo Banská Bystrica, 12.11.2015, www.milost.tv

12. 11. 2015 18:00