Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

12 úrovní viery - Dr. Peter Gammons


shadow_video.jpg, 2 kB Kresťanské spoločenstvo Banská Bystrica, 12.11.2015, www.milost.tv

12. 11. 2015 18:00