Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

7 vrchov | Jób | Veľké súženie


shadow_video.jpg, 2 kB 5.8.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

5. 8. 2021 17:00