Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

7 vrchov | Jób | Veľké súženie


shadow_video.jpg, 2 kB 5.8.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

5. 8. 2021 17:00