Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

A diabol utečie ...


shadow_video.jpg, 2 kB 21.1.2022, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

21. 1. 2022 10:00