Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

A diabol utečie ...


shadow_video.jpg, 2 kB 21.1.2022, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

21. 1. 2022 10:00