Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

A diabol utečie ...


shadow_video.jpg, 2 kB 21.1.2022, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

21. 1. 2022 10:00