Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

A diabol utečie ...


shadow_video.jpg, 2 kB 21.1.2022, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

21. 1. 2022 10:00