Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Ako nepodľahnúť pokušeniu


shadow_video.jpg, 2 kB 14.5.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

14. 5. 2021 18:00