Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Ako nepodľahnúť pokušeniu


shadow_video.jpg, 2 kB 14.5.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

14. 5. 2021 18:00