Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Boh ti dal 3 semená - Dr. Peter Gammons


shadow_video.jpg, 2 kB 25.2.2016, Banská Bystrica, www.milost.tv

25. 2. 2016 18:00