Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Boh ti dal 3 semená - Dr. Peter Gammons


shadow_video.jpg, 2 kB 25.2.2016, Banská Bystrica, www.milost.tv

25. 2. 2016 18:00