Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Bohoslužba Banská Bystrica 15.1.2023


shadow_video.jpg, 2 kB Živé vysielanie bohoslužby v Banskej Bystrici, otázky posielajte na info@milost.sk

15. 1. 2023 10:00