Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Bohoslužba Banská Bystrica 8.1.2023


shadow_video.jpg, 2 kB Živé vysielanie bohoslužby v Banskej Bystrici, otázky posielajte na info@milost.sk

8. 1. 2023 10:00