Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Buduj veľkú cirkev | Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB 25.5.2022, Banská Bystrica

25. 5. 2022 18:00