Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Buduj veľkú cirkev | Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB 25.5.2022, Banská Bystrica

25. 5. 2022 18:00