Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Ciklag - púšť alebo prameň?


shadow_video.jpg, 2 kB Balázs Szabó, 5.6.2016, Kresťanské spoločenstvo Banská Bystrica, www.milost.tv

5. 6. 2016 10:00