Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Cirkev stojí na moci


shadow_video.jpg, 2 kB Vyučovanie pastora Jaroslava Kříža v Kafarnaume.

26. 10. 2011 12:00