Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Cirkev stojí na moci


shadow_video.jpg, 2 kB Vyučovanie pastora Jaroslava Kříža v Kafarnaume.

26. 10. 2011 12:00