Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Cirkev stojí na moci


shadow_video.jpg, 2 kB Vyučovanie pastora Jaroslava Kříža v Kafarnaume.

26. 10. 2011 12:00