Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Čo je modlitba v DUCHU? | Stroskotanie apoštola Pavla


shadow_video.jpg, 2 kB 18.4.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

18. 4. 2021 10:00