Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Čo je modlitba v DUCHU? | Stroskotanie apoštola Pavla


shadow_video.jpg, 2 kB 18.4.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

18. 4. 2021 10:00