Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Demonštrácie v Egypte


shadow_video.jpg, 2 kB Komentár Daniela Šobra - redaktora časopisu Logos.

2. 2. 2011 00:00