Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Demonštrácie v Egypte


shadow_video.jpg, 2 kB Komentár Daniela Šobra - redaktora časopisu Logos.

2. 2. 2011 00:00