Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Dnešný Izrael - J.E. Zvi Aviner Vapni


shadow_video.jpg, 2 kB štvrtok 2.2.2017, Bánská Bystrica, www.milost.tv

2. 2. 2017 18:00