Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Dnešný Izrael - J.E. Zvi Aviner Vapni


shadow_video.jpg, 2 kB štvrtok 2.2.2017, Bánská Bystrica, www.milost.tv

2. 2. 2017 18:00