Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Dnešný Izrael - J.E. Zvi Aviner Vapni


shadow_video.jpg, 2 kB štvrtok 2.2.2017, Bánská Bystrica, www.milost.tv

2. 2. 2017 18:00