Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Dr. Bill & Dr. Anne Moore - O manželstve


shadow_video.jpg, 2 kB Dr. Bill a Dr. Anna Moore, pastori zboru Livingway Family Church v Brownsville v Texase, rozprávajú na tému manželstvo.

18. 2. 2011 12:00