Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Dr. Bill & Dr. Anne Moore - O sebe a cirkvi


shadow_video.jpg, 2 kB Dr. Bill a Dr. Anna Moore, pastori zboru Livingway Family Church v Brownsville v Texase, rozprávajú o sebe a cirkvi.

18. 2. 2011 11:00