Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Dr. Bill & Dr. Anne Moore - O službe


shadow_video.jpg, 2 kB Dr. Bill a Dr. Anna Moore, pastori zboru Livingway Family Church v Brownsville v Texase, rozprávajú o službe. Copyright 2011 Kresťanské spoločenstvo.

18. 2. 2011 13:00