Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Existovali dinosaury? | Prečo sa modliť


shadow_video.jpg, 2 kB 7.5.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

7. 5. 2021 18:00