Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Fidlikant na streche


shadow_video.jpg, 2 kB Muzikál v podaní členov hudobnej skupiny Olivky a detí z besiedky. Kresťanské spoločenstvo B. Bystrica, 1.6.2014. Kultúrny program pri príležitosti Svetového dňa rodiny a Dňa detí. www.milost.tv

1. 6. 2014 13:00