Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Gog Magog | Skutky?!


shadow_video.jpg, 2 kB 21.5.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

21. 5. 2021 18:00