Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

J.E. Alexander Ben-Zvi v Poprade


shadow_video.jpg, 2 kB Večer pre Izrael, 3.9.2015, Poprad. Pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu. Prednáška spojená s diskusiou na tému Súčasný moderný Izrael.

14. 9. 2015 13:00