Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

J. Kříž - Ahasver, Vasta a Ester


shadow_video.jpg, 2 kB Kresťanské spoločenstvo Banská Bystrica, 22.5.2016, www.milost.tv

22. 5. 2016 10:00