Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

J. Kříž - Vplyv (negatívneho) duchovného sveta


shadow_video.jpg, 2 kB Kresťanské spoločenstvo Banská Bystrica, štvrtok 10.11.2016, www.milost.tv

10. 11. 2016 18:00