Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

J. Kříž - Vplyv (negatívneho) duchovného sveta


shadow_video.jpg, 2 kB Kresťanské spoločenstvo Banská Bystrica, štvrtok 10.11.2016, www.milost.tv

10. 11. 2016 18:00