Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Jaroslav Kříž - Viera je ...


shadow_video.jpg, 2 kB Banská Bystrica, 17.4.2016, www.milost.tv

17. 4. 2016 10:00