Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

"Joint náš každodenný" - svedectvo Rada Hrušku


shadow_video.jpg, 2 kB Svedectvo o tom, ako Ježiš Kristus zachraňuje a mení zničené životy.

8. 2. 2011 09:30