Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

"Joint náš každodenný" - svedectvo Rada Hrušku


shadow_video.jpg, 2 kB Svedectvo o tom, ako Ježiš Kristus zachraňuje a mení zničené životy.

8. 2. 2011 09:30