Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Kde je Satanov trón?


shadow_video.jpg, 2 kB 19.11.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

19. 11. 2021 20:00