Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Kľajú ma | Ciele Antikrista


shadow_video.jpg, 2 kB 5.11.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

5. 11. 2021 18:00