Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Kľajú ma | Ciele Antikrista


shadow_video.jpg, 2 kB 5.11.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

5. 11. 2021 18:00