Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

KŘESŤANSKÁ KONFERENCE - OLOMOUC 2016


shadow_video.jpg, 2 kB Jaroslav Kříž, 26.3.2016, Olomouc

26. 3. 2016 18:00