Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Kresťanská konferencia Banská Bystrica - Guillermo Prein


shadow_video.jpg, 2 kB 6.2.2016, 10:00 hod. (1. zhromaždenie), Banská Bystrica, www.milost.tv

6. 2. 2016 10:00