Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Kresťanská konferencia Banská Bystrica - Guillermo Prein


shadow_video.jpg, 2 kB 6.2.2016, 17:00 hod. (2. zhromaždenie), Banská Bystrica, www.milost.tv

6. 2. 2016 17:00