Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Kresťanská konferencia Banská Bystrica - J. Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB 30.4.2016, 10:00 hod.,Banská Bystrica, www.milost.tv

30. 4. 2016 10:00