Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Kresťanská konferencia Banská Bystrica - J. Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB 1.5.2016, 10:00 hod.,Banská Bystrica, www.milost.tv

1. 5. 2016 10:00