Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Kresťanská konferencia Banská Bystrica - J. Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB 1.5.2016, 10:00 hod.,Banská Bystrica, www.milost.tv

1. 5. 2016 10:00