Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Kresťanská konferencia Banská Bystrica - Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB 21.11.2015, Banská Bystrica, www.milost.tv

21. 11. 2015 10:30