Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Kresťanská konferencia Banská Bystrica - Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB 24.9.2016, 10:00 hod., Banská Bystrica, www.milost.tv

24. 9. 2016 10:00