Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Kresťanská konferencia Banská Bystrica - Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB 24.9.2016, 10:00 hod., Banská Bystrica, www.milost.tv

24. 9. 2016 10:00