Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Kresťanská konferencia Banská Bystrica - József Nagy


shadow_video.jpg, 2 kB 26.3.2017, 10:00 hod., Banská Bystrica, www.milost.tv

26. 3. 2017 10:00