Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

KRESŤANSKÁ KONFERENCIA BRATISLAVA


shadow_video.jpg, 2 kB 31.3.2013, Bratislava. Zostrih z Kresťanskej konferencie. Copyright 2013 Kresťanské spoločenstvo.

31. 3. 2013 18:30