Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

KRESŤANSKÁ KONFERENCIA BRATISLAVA


shadow_video.jpg, 2 kB 31.3.2013, Bratislava. Zostrih z Kresťanskej konferencie. Copyright 2013 Kresťanské spoločenstvo.

31. 3. 2013 18:30