Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

KRESŤANSKÁ KONFERENCIA BRATISLAVA


shadow_video.jpg, 2 kB 31.3.2013, Bratislava. Zostrih z Kresťanskej konferencie. Copyright 2013 Kresťanské spoločenstvo.

31. 3. 2013 18:30