Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Kresťanská konferencia Bratislava - Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB regionálna kresťanská konferencia, 28.5.2016, Bratislava, www.milost.tv

5. 6. 2016 09:30