Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Kresťanská konferencia - Daniel Kolenda 1.


shadow_video.jpg, 2 kB Banská Bystrica, 30.7.2016, 10:00 hod., www.milost.tv

30. 7. 2016 10:00