Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Kresťanská konferencia KOŠICE - Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB 13.6.2015, 17:00 hod., záznam z regionálnej Kresťanskej konferencie

13. 6. 2015 17:00